Christian Vedder

Sports Radio Correspondent - SiriusXM Radio (Kansas City)